Rada Powiatu Działdowskiego wyraziła zgodę na ustanowienie hipoteki działdowskiego szpitala. Dzięki temu SPZOZ w Działdowie będzie mógł wziąć kredyt w kwocie 2,5 mln zł.

Tuż przed świętami, w piątek 10 kwietnia, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Działdowskiego. Była ona wyjątkowa, ponieważ radni nie znajdowali się w jednym pomieszczeniu, a aż w siedmiu i debatowali za pomocą wideokonferencji. Wszystko aby zachować jak największe bezpieczeństwo w związku z panującym koronawirusem. Najważniejszym punktem obrad była uchwała wyrażająca zgodę na ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 3 750 000 zł, na nieruchomości stanowiącej własność powiatu działdowskiego, zabudowanej budynkami SPZOZ w Działdowie. Z takim wnioskiem wystąpił do rady dyrektor szpitala Ireneusz Weryk. Jak tłumaczył, hipoteka stanowić będzie zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku. Kredyt ma być zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego i obowiązywać 24 miesiące. Ruch ten ma zapewnić regulowanie bieżących zobowiązań szpitala. Pod koniec lutego pomysł pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna SPZOZ. Radni również byli za, jednak nie wszyscy. Za ustanowieniem hipoteki głosowało 14 radnych, przeciw było 3, zaś 2 wstrzymało się od głosu.