Są wyniki testów, które zostały przeprowadzone u pensjonariuszy oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Informacje są bardzo dobre. Na szczęście wszystkie pobrane próbki okazały się ujemne, a to oznacza, że osoby przebywające w ośrodku nie mają koronawirusa. 

Przypomnijmy, że w miniony piątek wykryto koronawirusa u pielęgniarki, która miała kontakt z wieloma osobami. Kobieta w średnim wieku, mieszkanka gminy Działdowo, zaraziła się poprzez transmisję lokalną. Kobieta trafiła do szpitala zakaźnego w Ostródzie. Służby sanitarne podejrzewały, że zarażonych może być więcej, dlatego pobrano wymaz do badań u ponad 141 osób. 

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie jest jednostką budżetową, podlegającą pod Starostwo Powiatowe w Działdowie. DPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i jest przeznaczony dla osób dorosłych - kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.