Działdowski Sanepid poinformował o aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu działdowskiego. Poniższe dane zostały opublikowane 5 czerwca o godzinie 9.00. 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 7

Liczba osób wyleczonych: 7

Liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  0

Liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 0

Liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 3