Rada Miasta Działdowo podjęła decyzję w sprawie zmiany statutu miasta i stworzenia komisji sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Z inicjatywą oddzielenia sportu od oświaty wyszła grupa radnych. Plany działania nowej komisji są bardzo ambitne.

Jak tłumaczą pomysłodawcy, generalną motywacją za zmianą jest fakt, iż kwestie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji są niedostatecznie reprezentowane w obecnej komisji oświaty i pozostają w cieniu spraw dotyczących oświaty i kultury. - Często sprawy dotyczące tych ważnych dla rozwoju i zdrowia mieszkańców dziedzin są pomijane lub rozpatrywane fragmentarycznie. W mniemaniu pomysłodawców utworzenie oddzielnej komisji sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji znacznie polepszy możliwości działania w tym zakresie – czytamy w uzasadnieniu.

Więcej w jutrzejszym wydaniu "TD".