W związku z sytuacją epidemiologiczną, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie podjął decyzję, iż w sezonie zimowym 2020/2021 lodowisko miejskie będzie zamknięte.

- Decyzja podyktowana jest obawą o narażenie pracowników i uczestników lodowiska na zachorowanie na COVID – 19. Dodatkowo przy ewentualnym zmniejszeniu limitu osób jednorazowo przebywających na tafli lodowiska, nie będzie to z korzyścią dla budżetu, gdyż zatrudnienie pracowników plus koszty poboru prądu dają ujemny rachunek ekonomiczny. Ponadto pracownicy, oprócz dotychczasowych obowiązków, musieliby rejestrować wszystkich uczestników lodowiska a to wydłuża czas na kupno biletów i założenie łyżew. Natomiast choroba pracownika i kwarantanna pozostałych, wyłącza pracę lodowiska na kilkanaście dni. Zwiększyłyby się też koszty utrzymania lodowiska: płyny do dezynfekcji powierzchni, zainstalowanie stanowisk do dezynfekcji rąk, zapewnienie dezynfekcji łyżew lub jednorazowych skarpetek, zamknięcie szkół uniemożliwia grupowe wizyty na boisku, a opiekunom dzieci obserwowanie ich poczynań, ze względu na zakaz widowni na obiektach sportowych – mówi dyrektor Grzegorz Kaszubski.

- Były takie momenty, że młodszy syn nie nadążał za prowadzeniem lekcji przez panią, to w takich przypadkach nasza pomoc była niezbędna - przyznaje Magdalena Tuńska, mama Oliwiera z klasy III.

- Jako matka dwojga uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej i jednocześnie nauczyciel w szkole ponadpodstawowej mogę stwierdzić jedno - zdalne nauczanie nie działa tak jak powinno – twierdzi mama II-klasistów Jasia i Olka Anna Ostrowska.

- Nieustanne usterki techniczne, problemy z dźwiękiem, internetem i kamerkami zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli, to tylko część problemów – mówi Magdalena Świątkowska, mama Dominiki – klasa III.

Więcej w aktualnym wydaniu TD. 

Zarząd województwa zaakceptował do dofinansowania projekt rozbudowy oddziału psychiatrycznego w działdowskim szpitalu. Placówka otrzyma ponad 1,3 mln zł na wykonanie dodatkowego skrzydła wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku. Koszt całej inwestycji to blisko 1,8 mln zł. Otrzymane środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.