W poniedziałek, 19 marca odbyło się walne zebranie stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego „Działdowo”. W zebraniu uczestniczyli członkowie, którzy wcześniej zadeklarowali działalność w nowym stowarzyszeniu. W spotkaniu, któremu przewodniczył burmistrz Grzegorz Mrowiński uczestniczyło ponad 40 osób.

W trakcie zebrania dokonano wyboru władz klubu, zarząd i komisję rewizyjną. Na czele zarządu stanął Patryk Piekarski, jego zastępcą został Wojciech Nowakowski, sekretarzem wybrany został Kamil Chrzanowski, skarbnikiem Piotr Bojanowski oraz członkami; Leszek Gołębiewski, Marek Bartnicki i Leszek Sosnówka. Komisja rewizyjna działać będzie w składzie; Grzegorz Kaszubski jako przewodniczący, Jacek Piskorowski sekretarz i Jacek Kanigowski członek. W najbliższym czasie zarząd ma przygotować wizję nowego klubu, sporządzić niezbędne dokumenty i dokonać jego rejestracji. Funkcjonowanie klubu powinno rozpocząć się od działalności sekcji piłki nożnej, aby od sezonu rozgrywkowego 2018/2019 drużyna seniorów mogła przystąpić w sierpniu do rozgrywek w klasie B.

Już dwa dni później odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu klubu. Dokonano na nim pierwszych ustaleń dotyczących działań w najbliższym czasie. Prezes zarządu podzielił się z nami najważniejszymi ustaleniami. - Podczas pierwszego spotkania rozmawialiśmy przede wszystkim na temat wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem klubu oraz późniejszym zgłoszeniem do rozgrywek. Chcemy iść w kierunku stworzenia dwóch drużyn – seniorów – startujących w klasie B oraz grupy młodzieżowej – juniorów starszych bądź młodszych. Dyskutowaliśmy także na temat finansowaniu klubu, o formach i zasadach sponsoringu, zasadach pozyskiwania zawodników czy promocji klubu. Padły również pierwsze propozycje kandydatur na trenera pierwszego zespołu. Aktualnie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, będę o nich informował po kolejnych zebraniach zarządu. Dodam jeszcze, że jestem zadowolony z pierwszego spotkania. Widać było, że zarząd klubu tworzą osoby, którym zależy na jak najszybszym przywróceniu seniorskiej piłki w Działdowie. W najbliższym okresie czeka nas trochę pracy papierkowej. Klub został już wpisany do ewidencji stowarzyszeń, teraz czekają nas procedury uzyskania numerów REGON, NIP, a także utworzenia konta bankowego. Chcemy, żeby nasza praca była całkowicie przejrzysta, dlatego o wszelkich ruchach zarządu będziemy informowali na naszym facebooku, a także na stronie internetowej, którą planujemy w niedalekiej przyszłości stworzyć - mówił Patryk Piekarski

- Przy okazji chciałbym podziękować osobom, które rozpoczęły cały proces tworzenia klubu. Mam tu na myśli burmistrza Grzegorza Mrowińskiego, który był pomysłodawcą stworzenia MKS-u, zadeklarował wsparcie finansowe miasta oraz bardzo sprawnie poprowadził nam dwa pierwsze spotkania organizacyjne, a także naczelnika wydziału edukacji, zdrowia, kultury i sportu, Zbigniewa Czajkowskiego, który stworzył m.in. regulamin stowarzyszenia, pełnił funkcję sekretarza na naszych pierwszych zebrań, a także pomaga nam w załatwianiu wszelkich formalności. Dziękuję również wszystkim członkom klubu, którzy tak licznie stawili się na zebraniach – dodawał. 

 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!