Komisje Rady Gminy Rybno mają już swoich członków oraz nowe władze. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Sylwester Kasprowicz. Jego zastępcą będzie Joanna Słupska. Do komisji należeć będą także: Elżbieta Rozentalska, Bogdan Wantowski i Wojciech Pokręt. Obradom Komisji Budżetu i Finansów przewodniczyć będzie Grzegorz Januszewski. Na jego zastępcę wybrano Grzegorza Rozentalskiego. Członkami komisji zostali: Sylwester Kasprowicz, Adam Bochno i Łukasz Głowacki. Bogdan Wantowski będzie przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jego zastępcą został Wojciech Pokręt, zaś członkami komisji: Marzanna Borkowska, Adam Kasprowicz i Grzegorz Rozentalski. Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych została Elżbieta Rozentalska, wiceprzewodniczącym zaś Grzegorz Januszewski. Członkami komisji są: Joanna Słupska, Waldemar Reszka i Rafał Gniazdowski.

Około stu mieszkańców zostanie podłączonych do nowej oczyszczalni ścieków w Koszelewkach. Ma to nastąpić pod koniec miesiąca. Inwestycja jest jeszcze w toku. Już zamontowana została technologia oczyszczania ścieków oraz drenaże rozsączające oczyszczone ścieki. Aktualnie trwają roboty związane z budową dróg wewnętrznych.

Rozpoczęła się budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koszelewach. Planowana wartość zadania wynosi ponad 844 tys. zł i jest współfinansowana ze środków unijnych w wysokości 83 proc.

Tomasz Węgrzynowski pokonał Edmunda Ligmana i po raz kolejny będzie rządził gminą Rybno. W gminie Działdowo wójtem został Mirosław Zieliński.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!