Przemysław Leśniewski, piłkarz Delfina Rybno został sportowcem roku 2018 w gminie Rybno. Wręczenie nagród odbyło się podczas specjalnej Gali Sportu, która została zorganizowana już po raz trzeci.

W czwartek, 31 stycznia w świetlicy wiejskiej w Gronowie odbyły się wybory na sołtysa wsi Gronowo oraz wybory do Rady Sołeckiej. Mieszkańcy wybierali nowe władze na pięcioletnią kadencję.

Mieszkaniec Rybna Jan Karczewski od wielu lat honorowo oddaje krew. W sumie oddał już ponad 40 litrów życiodajnego płynu. W nagrodę za bezinteresowność i poświęcenie został wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawanym przez Ministra Zdrowia. Odznaka ta jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Komisje Rady Gminy Rybno mają już swoich członków oraz nowe władze. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Sylwester Kasprowicz. Jego zastępcą będzie Joanna Słupska. Do komisji należeć będą także: Elżbieta Rozentalska, Bogdan Wantowski i Wojciech Pokręt. Obradom Komisji Budżetu i Finansów przewodniczyć będzie Grzegorz Januszewski. Na jego zastępcę wybrano Grzegorza Rozentalskiego. Członkami komisji zostali: Sylwester Kasprowicz, Adam Bochno i Łukasz Głowacki. Bogdan Wantowski będzie przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jego zastępcą został Wojciech Pokręt, zaś członkami komisji: Marzanna Borkowska, Adam Kasprowicz i Grzegorz Rozentalski. Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych została Elżbieta Rozentalska, wiceprzewodniczącym zaś Grzegorz Januszewski. Członkami komisji są: Joanna Słupska, Waldemar Reszka i Rafał Gniazdowski.

Około stu mieszkańców zostanie podłączonych do nowej oczyszczalni ścieków w Koszelewkach. Ma to nastąpić pod koniec miesiąca. Inwestycja jest jeszcze w toku. Już zamontowana została technologia oczyszczania ścieków oraz drenaże rozsączające oczyszczone ścieki. Aktualnie trwają roboty związane z budową dróg wewnętrznych.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!