Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną poważnych chorób u dzieci i dorosłych i zauważalnie skraca długość życia. W Polsce występuje bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, którego głównym źródłem jest ogrzewanie domów węglem, często bardzo niskiej jakości, spalanym w piecach i w przestarzałej konstrukcji kotłach.

W czwartek, 15 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku odbyło się spotkanie dotyczące m.in. możliwości uzyskania wsparcia finansowego do wymiany pieców węglowych. Podczas spotkania omówione zostały zasady udzielania dotacji, zasady prawidłowego wykonywania robót związanych z wymianą pieca zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przyczyny i skutki złej jakości powietrza, wywołane spalaniem złej jakości paliw i odpadów w piecach węglowych oraz wykorzystaniem przestarzałych, niespełniających norm kotłów węglowych, tzw. „kopciuchów”. Przedstawione zostały również zasady udziału w programie pożyczkowym „EWA plus” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz temat instalacji fotowoltaicznych. Priorytetem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!