Spread jest różnicą między kursem (ceną) sprzedaży, a kursem (ceną) kupna aktywów, czyli zasobów majątkowych o wiarygodnie określonej wartości, jak waluty czy papiery wartościowe. To spread określa czy dana transakcja walutowa jest korzystna czy nie.

Różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty
Wiadomo, że nie zawsze wymiana waluty jest tak samo korzystna. Zawsze cena jednostki walutowej jest wyrażona w stosunku innej waluty, tzw. waluty bazowej. To właśnie ten stosunek mówi nam ile musimy zapłacić złotówek za jednego dolara czy jedno euro. W praktyce mamy trzy rodzaje kursów: kurs kupna, kurs sprzedaży i kurs rynkowy – ten ostatni mówi o tym, ile na rynku walutowym uczestnicy są w stanie zapłacić za daną walutę. Kurs kupna zawsze będzie wyższy od kursu sprzedaży. I tak bank kupując jedno euro za 4,5 zł, sprzedaje je za 4,6 zł, uzyskana przez bank różnica to spread, który zwykle wyrażany jest procentowo. Chociaż zwykle spread wynosi kilka procent, możemy się spodziewać, że będzie niższy w kantorach internetowych niż w bankach. Jeśli wartość spreadu wynosi 0 (a to też może się zdarzyć) oznacza to, że transakcja jest bezkosztowa.

Od czego zależy wielkość spreadu walutowego?
Mimo, iż zarówno banki, jak i kantory ustalają wielkość spreadu walutowego indywidualnie, zależy on od kilku czynników, w tym od ogólnej koniunktury na rynku. W każdym banku spread walutowy może być inny, co więcej spready w odniesieniu do poszczególnych walut w ramach jednego banku także będą różne. I tak wymiana popularnych walut euro do dolara sprzedawana będzie z niższym spreadem niż np. korona czeska do peso filipińskiego.

Co jest ważne przy ustalaniu spread między dwiema walutami:
• „egzotyczność waluty”
• Sytuacja gospodarcza w kraju waluty
• Sytuacja ekonomiczno-polityczna w kraju waluty

To wszystko sprawia, że warto korzystać z różnego typu porównywarek, jak https://ocenbank.pl i chcąc sprzedać walutę po najlepszy kursie na bieżąco sprawdzać to, co proponują banki i kantory. Spread walutowy ma wpływ nie tylko na to za ile kupimy walutę na wakacje, ale także jak wysokie będzie oprocentowanie kredytu udzielone w obcej walucie.

Dalej: http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/zasady-racjonalnego-pozyczania-poza-bankami,4629595,art,t,id,tm.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlaczego-dzien-zaciagniecia-kredytu-moze-miec,125,0,2417277.html

 

Artykuł sponsorowany

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!