Tygodnik Działdowski

Sobota, 22 lipca 2017

Aktualne i archiwalne numery naszego "Tygodnika" można kupić na portalu ePrasa.pl

Niechłonin: Szkoła ma 45 lat

  • Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
  • Zaproszeni goście
  • Na uroczystość przybyli rodzice oraz mieszkańcy Niechłonina
  • Sponsorzy sztandaru wbili gwoździe w jego drzewiec
  • Ślubowanie
  • Uczniowie przygotowali przedstawienie
  • Uroczystość uświetnił pokaz rycerski

1/7

W SP w Niechłoninie odbyło się nadanie sztandaru oraz imienia Henryka Sienkiewicza.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie. Mszę poprowadzili: ks. proboszcz parafii w Niechłoninie Dariusz Załęcki oraz dziekan Dekanatu Żuromińskiego ks. prałat Piotr Joniaka. Po Mszy św. odbył się przemarsz do budynku Szkoły Podstawowej w Niechłoninie. Tu zgromadzonych przywitała dyrektor szkoły – Marzena Monczewska. Na uroczystość nadania szkole sztandaru przybyli: wicestarosta powiatu działdowskiego Piotr Kłosowski, wójt gminy Płośnica Michał Niedźwiecki z małżonką, wicekurator oświaty województwa warmińsko-mazurskiego Janusz Samarowa, przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech, wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Jerzy Święszkowski, sekretarz Urzędu Gminy w Płośnicy Katarzyna Zakrzewska, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Bedra, sponsorzy sztandaru, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice.

Więcej w 47 numerze "TD"