Znamy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Najlepszą zdawalnością w powiecie może pochwalić się Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku. Zdało tam 96 proc. uczniów. Drugie miejsce zajęło I LO w Działdowie – 91 proc. Poniżej prezentujemy zdawalność w poszczególnych szkołach.

LO w Lidzbarku – 96 proc.
I LO w ZS nr 1 w Działdowie – 91 proc.
II LO w ZS nr 2 w Działdowie – 86 proc.
Technikum w ZS nr 1 w Działdowie – 81 proc.
ZS w Iłowie-Osadzie – 81 proc.
LO w Rybnie – 79 proc.
Technikum w ZSZ nr 1 w Działdowie – 60 proc.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Działdowie będzie miała nowego prezesa. Obejmie on władzę od września. Do tego czasu obowiązki prezesa pełnić będzie przedstawiciel rady nadzorczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, powiat działdowski oraz Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa organizują cykl letnich spotkań pt. „Powiatowe Wieczory z Poezją”. W tym roku odbędzie się pięć spotkań – trzy w Działdowie oraz dwa w Lidzbarku. Pierwsze z nich już w najbliższy weekend.

Od dziś trwa okresowa konserwacja zbiorników retencyjnych w działdowskiej stacji uzdatniania wody. Oznacza to, że woda podawana do sieci jest chlorowana. Konserwacja trwać będzie do piątku, 28 czerwca. Jak informuje PGKiM, chlorowanie odbywać się będzie przy użyciu podchlorynu sodu. Zastosowane stężenie chloru, spełniać będzie wymagania jakości wody, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!