Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Działdowie będzie miała nowego prezesa. Obejmie on władzę od września. Do tego czasu obowiązki prezesa pełnić będzie przedstawiciel rady nadzorczej.

Pod koniec maja Wioletta Kujawa złożyła wypowiedzenie w związku z pełnieniem funkcji prezesa SMLW w Działdowie. Rezygnacja została zaakceptowana przez radę nadzorczą. Kilkanaście dni później ten sam podmiot odwołał z funkcji zastępcy prezesa Romana Kotkowskiego. Powodem było nieuzyskanie absolutorium oraz złożenie ustnej rezygnacji podczas zebrania walnego. Oznaczało to, że spółdzielnia pozostała bez władz. Aby temu zapobiec, rada nadzorcza wydelegowała swojego przewodniczącego Romana Łukaszewskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa spółdzielni. Ogłoszono również wybory na nowego prezesa. Do konkursu stanęły ostatecznie dwie osoby. Walne zgromadzenie zdecydowało, że prezesem zostanie Wojciech Fabiński – aktualny naczelnik wydziału gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miasta Działdowo. Jak się dowiedzieliśmy, nowy prezes pracę w spółdzielni zacznie od września. Do tego czasu będzie mógł zamknąć wszelkie sprawy w aktualnym miejscu zatrudnienia.

 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!