W 2019 roku świętujemy jubileusz 100-lecia służb sanitarnych oraz 65-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z tej okazji warto przybliżyć historię tej ważnej jednostki, która na terenie powiatu działdowskiego działa od 1945 roku.

Na ziemiach polskich służby sanitarne rozpoczęły swoją działalność tuż po zakończeniu I wojny światowej, kiedy to uchwalono Zasadniczą Ustawę Sanitarną. Było to dokładnie 19 lipca 1919 r. W tym samym roku powstał Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny w Warszawie, który 4 lata później zmienił nazwę na Państwowy Zakład Higieny.

Na terenie powiatu działdowskiego służby działają od 1945 roku. - W lipcu tego roku Albin Jastrzębowski zorganizował zatrudniającą na początku 6 osób Powiatową Kolumnę Sanitarną, którą kierował do 1951 r. Siedziba Powiatowej Kolumny Sanitarnej mieściła się w Działdowie przy pl. Biedrawy w budynku Parafii Ewangelickiej. W latach 1952-1953 kierownikiem Powiatowej Kolumny Sanitarnej był Leon Bieńkowski, następnie funkcję tę pełnili Sergiusz Zieliński (1953-1955) i Józef Kleniewski (1955-1956). W tym okresie liczba pracowników wzrosła do 10 osób - opowiada państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Działdowie Grażyna Mówińska. Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana na mocy dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 1956 r. na bazie Powiatowej Kolumny Sanitarnej powstała w Działdowie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Pierwszym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i dyrektorem Powiatowej Stacji został Arkadiusz Pułkownik, następnie funkcję tę pełnili: Henryk Kokosza (1963-1964 oraz 1965-1967), Franciszek Salwowski (1964-1965) i Adam Mazurek (1968-1975). - Zatrudnienie zwiększyło się do 15 osób. W 1968 r. utworzono 3 laboratoria: badań bakteriologicznych, higieny żywienia i żywności oraz higieny komunalnej, a liczba pracowników wzrosła do 24 osób. Możliwość wykonywania badań laboratoryjnych przekładała się na poprawę skuteczności nadzoru sanitarnego – relacjonuje Grażyna Mówińska.

Więcej w aktualnym wydaniu TD. 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!