Już niedługo stowarzyszenia będą mogły korzystać z Centrum Aktywności Lokalnej, które powstało w odrestaurowanym Dworku Bulowa przy ul. Zamkowej 6 w Działdowie. Koordynatorem tego miejsca będzie Katarzyna Janke, która została wybrana w ramach otwartego naboru.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia, a w szczególności rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje, umiejętności zawodowe oraz odpowiadali na pytania. Katarzyna Janke uzyskała 23 punkty. Łączna możliwa liczba punktów do uzyskania wynosiła 30. - Spośród kandydatów, którzy przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej, pani Katarzyna Janke wykazała się największą wiedzą merytoryczną z wymaganego zakresu oraz odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku – mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński.
Katarzyna Janke współpracować będzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych, a w szczególności: prowadzenie miejsca pełniącego rolę centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Do jej zadań należeć będzie udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i technicznego, promocja postaw prospołecznych, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez m.in. organizowanie i przeprowadzanie otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na zaplanowane zadania publiczne.

 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!