Od 1 lutego zapłacimy więcej za wywóz odpadów. Zadecydowało o tym zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Będzie to pierwsza podwyżka od 1 lipca 2013 roku.

Do tej pory zarówno w miastach jak i na wsiach obowiązywała stawka 10 zł od osoby w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Kwota ta utrzymywana była przez kilka lat. - W międzyczasie wzrastały koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, tj. paliw, płacy minimalnej, jak i opłat za korzystanie ze środowiska. W znaczący sposób wzrastają koszty zabezpieczenia instalacji, tj. składowisk odpadów, gromadzenia odpadów, zabezpieczenia roszczeń jak nadzoru poprzez całodobowy wizyjny monitoring instalacji – czytamy w informacji przewodniczącego EZG „Działdowszczyzna” Kazimierza Kordeckiego. Biorąc pod uwagę wzrost utrzymania, zarząd EZG dokonał analizy kilku wariantów i zdecydował, iż najlepszym rozwiązaniem będzie jednolita stawka dla wszystkich mieszkańców w wysokości 12 zł od osoby. Chodzi tu oczywiście o odpady zbierane i odbierane selektywnie. Ponadto uchwalono wyższą stawkę w wysokości 48 zł od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie. Dodatkowo ustalono nowe stawki za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w sposób znaczący różnicując odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w stosunku do niesegregowanych.

Podwyżki wchodzą w życie od 1 lutego 2019 r. - Nowe stawki mają motywować do segregowania odpadów co jest wymogiem ustawy o utrzymaniu porządki i czystości w gminach. Ustawa zobowiązuje do kontroli właścicieli nieruchomości co do przestrzegania zasad segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustawodawca wskazuje konieczność zmiany opłaty. Zostaną zaostrzone formy egzekucji należności za zagospodarowanie odpadów. Dotychczasowe postępowania komornika skarbowego zostaną uzupełnione wpisem do hipoteki lub zgłoszeniem do rejestru dłużników – czytamy.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!