Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił 5 monitorów kardiologicznych i centralę monitorującą, na potrzeby sali intensywnej opieki kardiologicznej w Wieloprofilowym Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Reumatologicznym. Całkowity koszt zakupu to kwota 97 200 zł.

Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Zdrowia w kwocie 82 620 zł, tj. 85% na realizację zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018" w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!