1 listopada wszyscy udajemy się na cmentarze, by tam zapalić znicz i położyć kwiaty na grobach swoich najbliższych, znajomych, przyjaciół. W tym wyjątkowym dniu wspominamy tych, którzy odeszli, których nie ma już wśród nas, ale pamięć o nich pozostała. Na wielu cmentarzach spoczywają ci, którzy w przeszłości tworzyli naszą historię, pracowali na rzecz swojego środowiska, pracowali na rzecz lokalnej społeczności. Dziś przywołujemy ich w naszej pamięci, wspominamy ich ciepło i serdecznie. Ci wszyscy, którzy odeszli, żyją jednak tak długo, jak długo będziemy ich wspominać, pamiętając o tym co zrobili dla nas. Dziś przypominamy niektórych z nich, którzy odeszli w ostatnim roku.

Krystyna Iwan
Urodziła się w roku 16 marca 1948 roku. Jako nauczycielka pracowała w Szkole Podstawowej w Klęczkowie oraz w Księżym Dworze, a następnie w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Działdowie. W tej ostatniej przez kilka lat piastowała stanowisko wicedyrektora szkoły. Przez wiele lat w opiekowała się Szkolną Kasą Oszczędności. Prawie od zawsze udzielała się w Związku Harcerstwa Polskiego, była jego instruktorką. Jako nauczycielka nauczania początkowego (klasy I – III) była bardzo lubiana przez swoich uczniów. Osoba bardzo wymagająca, zarówno od siebie, ale i od innych. Była bardzo zdyscyplinowana i zawsze było można na nią liczyć. Osoba wyjątkowo ciepła i swoją dobrą, pozytywna energię potrafiła przekazywać innym, koleżankom i kolegą z pracy, ale również swoim podopiecznym. Była osobą, która angażowała się w działalność społeczną nie tylko na terenie swojej szkoły.
Była radną Rady Miasta w Działdowie, a także ławnikiem Sądu Rejonowego w Działdowie. Była osobą wyjątkowo lubianą przez dzieci. Zmarła we wrześniu 2018 roku i została pochowana na cmentarzu komunalnym w Działdowie.

Euzebiusz Kamiński
Znany i ceniony mieszkaniec Lidzbarka. Przez wiele lat mieszkał w Gdańsku, gdzie bardzo aktywnie uczestniczył w pracach Krajowej Komisji Związków Zawodowych „Solidarność”. W 1990 roku przeszedł na emeryturę i wraz z żoną Urszulą powrócił do rodzinnego Lidzbarka. W 1993 roku w oparciu o odnalezione dokumenty przywrócił do życia powstałe w 1876 roku Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii, którego został prezesem. W latach 1994-1998 był radnym gminy Lidzbark, gdzie pełnił obowiązki przewodniczącego komisji zdrowia oświaty, kultury i rekreacji. W 1998 roku ponownie wybrany do Rady Gminy, gdzie był wiceprzewodniczącym komisji budżetu i finansów. Był także przewodniczącym Rady Osiedla Mieszkaniowego Nr 3 i stał na czele komitetu społecznego telefonizacji oraz komitetu społecznego budowy pogotowia ratunkowego. W ostatnich latach był członkiem zespołu doradców burmistrza Lidzbarka, w którego spotkaniach chętnie i aktywnie uczestniczył. Zmarł w wieku 89 lat.

Tadeusz Romsicki
Urodził się 8 grudnia 1939 roku w Żabinach. Pierwsze lata jego życia przypadły na trudny okres II wojny światowej, w której zginął jego ojciec. Po odbytej służbie wojskowej, w czasie której zawarł związek małżeński, rozpoczął pracę w urzędzie ówczesnej gminy Żabiny. Następnie przeszedł do urzędu Gminy Płośnica, gdzie przez wiele lat był sekretarzem. Tam zaangażował się we współzałożenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Pod koniec 1983 roku rozpoczął tworzenie Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Został jego dyrektorem i pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w roku 2000. Podczas emerytury działał w licznych stowarzyszeniach i organizacjach społecznych. Udzielał się w Oddziale Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Działdowie, gdzie pełnił funkcję prezesa. Był m.in. aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, a także radnym Rady Powiatu w latach 1998-2002. Angażował się także w powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie. Zmarł 21 czerwca 2018 roku. Miał 78 lat.


Wiesław Spychalski
Urodził się 26 października 1939 roku w Turzy Wielkiej. Mieszkańcy Działdowa zapamiętali go przede wszystkim jako honorowego dawcę krwi. Pierwszy raz oddał ją w maju 1960 roku. Data ostatniego oddania to listopad 2005. Kiedy został honorowy krwiodawca stał się także członkiem PCK. Jako pracownik PKP w marcu 1984 roku założył Klub Honorowych Dawców Krwi, którego został prezesem i pełnił tę funkcję do roku 2003. Był najaktywniejszym krwiodawcą w powiecie działdowskim, prowadząc liczne spotkania z młodzieżą szkół średnich. Za swoją działalność odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kryształowym Sercem. Wyróżniony został także odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Od wielu lat jego pasją było uprawianie działki, na której spędzał wiele czasu, szczególnie po przejściu na emeryturę. Został także uhonorowany najważniejszym wyróżnieniem jakie przyznawane jest w Działdowie, statuetką „Katarzynki” oraz statuetką „Bijące serca”. Otrzymał te wyróżnienia za oddawanie najcenniejszego leku, jakim jest krew i ratowanie ludzkiego życia. Zmarł w październiku 2018 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Działdowie.


Henryk Świątkowski
Urodził się 22 stycznia 1942 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Przez całe swoje życie zawodowe pracował w szkolnictwie. Był instruktorem zawodu i nauczycielem przedmiotów zawodowych z Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie, później także nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Działdowie. Był także wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Ciechanowie oraz nauczycielem metodykiem w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli. Oprócz pracy zawodowej udzielał się także społecznie w wielu organizacjach; m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwie Miłośników Ziemi Działdowskiej. W ostatnich latach bardzo aktywnie udzielał się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Działdowie i był członkiem zarządu. Zmarł w maju 2018 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!