W dzień otwarcia gotyckiej części zamku krzyżackiego w Działdowie, 7 września, opinię publiczną obiegła informacja, iż inauguracja tej wyczekiwanej przez wielu mieszkańców inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania. Jej autor, podpisany SZW, w tekście na portalu jednej z gazet lokalnych, powoływał się na wojewódzkiego konserwatora zabytków, który miał rzekomo stwierdzić „samowolę budowlaną”.

Kiedy informacja był rozpowszechniana w internecie, pierwsi mieszkańcy zwiedzali już wrota zamku. Znaleźli się jednak tacy, którzy w artykuł uwierzyli i mieli duże wątpliwości, czy poświęcić piątkowe popołudnie, żeby… pocałować klamkę. Wszystko jednak odbywało się zgodnie z planem.

Echo pozostało jednak na długo. Swojego oburzenia nie krył Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, który kilka dni po publikacji wystosował pismo z prośbą o sprostowanie. W piśmie tym stanowczo odcina się od stwierdzeń o rzekomej samowoli budowlanej oraz sugeruje, że przed kontrolą nie można stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia przepisów. Dodatkowo po szczegółowe informacje odesłał do inwestora, czyli Gminy Miasto Działdowo.

Zmiany wynikały z konieczności nienaruszania zabytku
Jak się okazało, „samowola budowlana”, o której informacja rozeszła się bardzo szybko, to rozwiązania zastępcze w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Dotarliśmy do protokołu pokontrolnego konserwatora zabytków, w którym czytamy, iż w przeważającej mierze odstępstwa polegały na zamianie kierunku otwierania drzwi. W kilku przypadkach zamontowano płytki ceramiczne lepszej jakości niż planowano. Zamiast więźby spawanej wykonano więźbę skręcaną, a pod krużgankami klinkier zastąpiono kostką granitową. Dodatkowo po wykonaniu wierzchniej warstwy sklepień piwnic okazało się, że znajdują się one około 30 cm powyżej poziomu zakładanego. Błąd ten był konsekwencją niedokładności archiwalnej dokumentacji z lat 70. Wymusiło to zmianę wysokości posadzki w furcie wodnej, a co za tym idzie – zmianę ilości stopni schodów od ulicy Wolności i kierunku biegu schodowego. Zgodnie z przepisami konieczne było zamontowanie balustrady. Wszystkie wymienione zmiany wynikały z konieczności nienaruszania substancji zabytkowej obiektu oraz dostosowania się do wymogów techniczno-użytkowych.

Więcej w aktualnym wydaniu TD. 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!