W piątek, 23 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów oraz służb współdziałających ze strażą pożarną. Jak się dowiedzieliśmy, w 2017 roku na terenie powiatu działdowskiego strażacy interweniowali 742 razy, gaszono 148 pożarów, brano udział w likwidacji 558 miejscowych zagrożeń, odnotowano również 36 alarmów fałszywych. Nastąpił 15 proc. wzrost ilości zdarzeń w porównaniu do roku 2016, głównie miejscowych zagrożeń. Spowodowane było to głównie nawałnicami, które przechodziły nad terenem powiatu, a skutki których usuwali strażacy. W sierpniu strażacy z powiatu działdowskiego brali też udział w usuwaniu skutków wichury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do najpoważniejszych pożarów doszło w Sochach, gdzie płonął budynek mieszkalny połączony ze świetlicą wiejską oraz w Płośnicy, gdzie ogień strawił budynek mieszkalny. W ubiegłym roku ze środków własnych zakupiono i doposażono jednostkę w sprzęt do ratownictwa wysokościowego, sprzęt do ratownictwa technicznego, sprzęt oświetleniowy, wyposażenie warsztatu obsług sprzętu ochrony dróg oddechowych, czy też sprzęt kwaterunkowy na wypadek długotrwałych akcji. Ze środków Starostwa Powiatowego w Działdowie zakupiono sprzęt ratownictwa wysokościowego, między innymi linkowy aparat ratowniczy ROLLGLISS, sprzęt ratownictwa wodnego, czy zapasowe butle powietrza. Komenda wojewódzka przekazała w użytkowanie sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, sprzęt gaśniczy i rejestratory jazdy. Jednostki OSP oprócz pieniędzy własnych gmin, wsparte zostały funduszami z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i środkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ubiegłym roku o nowy samochód wzbogaciła się jednostka OSP Nowy Dwór. Przeprowadzono między innymi Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP.

Komendant powiatowy PSP w Działdowie bryg. Jan Florek podziękował władzom samorządowym i instytucjom współdziałającym za wspieranie działań komendy powiatowej dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, przede wszystkim za wsparcie finansowe, jednostkom OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach. Przedstawił też najważniejsze plany na rok bieżący.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!