W czwartek, 21 grudnia Rada Miasta Działdowo przyjęła budżet na rok 2018. Władze mają ambitne plany. Dokument zakłada, iż na same inwestycje miasto wyda ok. 25 mln zł. By tego dokonać, potrzebne będzie zaciągniecie kredytu.

Tym razem radni uchwalali budżet jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. W poprzednich latach ta ważna dla całego miasta uchwała była dyskutowana oraz głosowana między świętami a Nowym Rokiem. Po raz kolejny planowany budżet jest wyższy od poprzedniego i rekordowy w historii miasta. Dochody w 2018 roku mają wynosić 87 708 286 zł, a wydatki 97 881 321 zł (ponad 2 mln zł więcej niż w 2017 roku), z czego 24 840 425 zł na zaplanowane inwestycje. Na przyszły rok szacuje się ok. 10 mln zł deficytu, który ma zostać pokryty z kredytu (7,5 mln zł) oraz wolnych środków na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych (2,6 mln zł). W najbliższym roku dokończone zostaną rozpoczęte już inwestycje, m.in. remont gotyckiej części zamku krzyżackiego, rozbudowa parku Jana Pawła II czy stworzenie miejsca dla organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6. Ponadto do budżetu weszło wiele nowych inwestycji, w tym sztandarowa – przebudowa budynku przy ul. Jagiełły 13 i stworzenie w nim sali widowiskowo-kinowej. Wszystkie planowane inwestycje prezentujemy poniżej.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.: przebudowa chodnika po obu stronach ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Osiedleńczej do ul. Prusa (budżet obywatelski), modernizacja ul. Mrongowiusza (b.o.), budowa chodnika w ul. Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia, budowa ul. Traugutta, przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną, przebudowa ul. Reja, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoczek postojowych na ul. Świerkowej na odcinku od al. św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Leśnej, przebudowa odcinka ul. Żeromskiego na dz. nr 2486 wraz z infrastrukturą techniczną, przebudowa ul. Karłowicza, wykupy nieruchomości na cele publiczne, kompleksowa termomodernizacja budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida, zakup oprogramowania do backup’u, instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej, rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4, zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruć narkotykowych i poalkoholowych, zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6, rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej parku im. Jana Pawła II, rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego (b.o.), budowa placu zabaw koło siłowni na ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki (b.o.), zagospodarowanie gotyckiej części zamku krzyżackiego, przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13, opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań, rzeźba św. Katarzyny, wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!