Najbezpieczniej w województwie warmińsko-mazurskim jeździ się po drogach powiatu działdowskiego – tak wynika z raportu Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które przeprowadziło badania na podstawie policyjnych statystyk z roku 2016.

Metodyka badań zakładała, iż na ocenę każdego powiatu wpływa poziom 4 wskaźników zagrożenia, tj. liczba wypadków na 100 tys. mieszkańców, liczba zabitych na 100 tys. mieszkańców, liczba zabitych na 100 wypadków oraz liczba wypadków na 100 km drogi. - Zestaw wskaźników nie jest przypadkowy. Dobrano je w taki sposób, aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zagrożenia i umożliwiały sprawiedliwą ocenę. Przyjęta metodyka uwzględnia różnice pomiędzy powiatami pod względem: demografii, długości sieci czy specyfiki zagospodarowania przestrzennego. Ta ostatnia kwestia wpływa m.in. na ciężkość zdarzeń – czytamy w raporcie. Metodyka zakłada, że w pierwszej kolejności dany obszar oceniany jest pod względem każdego z 4 wyżej wymienionych wskaźników. Różnica pomiędzy wartością maksymalną i minimalną każdego wskaźnika dla wszystkich powiatów dzielona jest na 5 przedziałów. Każdemu przedziałowi przypisywany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 najwyższy. Przedziały uwzględniają średni poziom ocenianych wskaźników dla całego województwa oraz dla Polski. Ich różnica odpowiada poziomowi dostatecznemu. Średnia z 4 wskaźników daje wynik końcowy.

W 2016 roku na terenie powiatu działdowskiego były 54 wypadki drogowe, w konsekwencji których dwie osoby zginęły, a 87 zostało rannych, w tym dwie ciężko. W minionym roku zanotowano również 524 kolizje. W porównaniu z rokiem poprzednim ilość wypadków spadła o 17 proc. Zmniejszyła się także liczba ofiar (o 33 proc.) oraz ciężko rannych (o 67 proc.). Wzrosła za to liczba kolizji (o 10 proc.) i rannych (o 11 proc.). Wskaźnik wypadków w naszym powiecie wyniósł w 2016 roku 4,9 na 100 km. Rok wcześniej wartość ta wynosiła 5,9. Kolejnym wskaźnikiem jest ilość wypadków na 100 tys. mieszkańców. W 2016 roku w powiecie działdowskim wynosił on 81,5, w 2015 roku było to 98,1.

Te wyniki sprawiły, że powiat działdowski otrzymał ogólną ocenę 4,25. Taką samą notę dostały również powiaty: gołdapski, nidzicki oraz nowomiejski jednak po dodatkowej analizie w kategoriach głównych zagrożeń uznano, że nasz powiat charakteryzował się najlepszą średnią pozycji w regionie i co za tym idzie uznano go liderem bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2016.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!