Działdowianie zadecydowali, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w następnym roku w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział ponad 3 tys. osób.

Proces wyłaniania projektów finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego w Działdowie składał się z dwóch etapów. - W dniach od 19 kwietnia do 31 maja każdy mieszkaniec Działdowa mógł zgłosić swój pomysł na zadanie inwestycyjne o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł i możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym. W sumie zgłoszono 13 projektów, z których dziesięć przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną – mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Następnie, od 21 sierpnia do 29 września każdy uprawniony mieszkaniec miasta mógł uczestniczyć w głosowaniu nad wyborem zadań do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018. Działdowianie mogli zagłosować tylko raz - wypełniając papierową ankietę lub poprzez głosowanie na stronie internetowej.

W samym głosowaniu nad wyborem zadań wzięły udział łącznie 3 163 osoby, w tym 3 059 osób uprawnionych i 104 osoby nieuprawnione. W formie ankietowej udział wzięło 2571 osób uprawnionych, a w formie internetowej - 488 osób uprawnionych. Ogólna liczba nieważnych ankiet papierowych wyniosła 300. W liczbie tej znalazły się karty zdublowane, oddane przez osoby nieuprawnione, z błędnymi numerami PESEL, itp. Z uwagi na fakt, iż każdy głosujący mógł wybrać maksymalnie dwa zadania, łączna liczba ważnych głosów oddanych przez osoby uprawnione na poszczególne projekty wyniosła 5337.

Walka o zwycięstwo była zacięta. Ostatecznie najwięcej głosów (822) uzyskał projekt pn. „Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa”. Szacunkowy koszt zadania to 84 000 zł. Na drugim miejscu z 815 głosami uplasował się projekt modernizacji ulicy Mrongowiusza w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Miodowej do ul. Prusa. Jego szacunkowy koszt to 100 000 zł. Trzecie miejsce i 728 głosów uzyskał projekt pn. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego” (szacunkowy koszt 50 000 zł). Tuż za podium uplasowała się budowa chodnika w ulicy Michałowskiego (szacunkowy koszt: 95 000 zł) z 682 głosami. Piąte miejsce zajął projekt budowy placu zabaw koło siłowni na ulicy Powstańców Wielkopolskich (o szacunkowym koszcie 100 000,00 zł). Uzyskał on 626 głosów. Te projekty zostały rekomendowane do projektu budżetu miasta na rok 2018, ponieważ uzyskały największą liczbę głosów, a ich łączne koszty nie przekraczają puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski 2018, tj. 500 000 zł.
Projekty, które nie zakwalifikowały się do realizacji w przyszłym roku, to: „Budowa chodników w ul. Jana Brzechwy” (dawniej: ul. Nowotki, szacunkowy koszt: 96 000 zł) - 590 głosów, „Park do street workoutu” (szacunkowy koszt: 50 000 zł) - 487 głosów, „Rozbudowa placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II” (szacunkowy koszt: 100 000 zł) - 253 głosy, „Kącik ekologiczny” (szacunkowy koszt: 100 000 zł) - 195 głosów, „Budowa chodnika po jednej stronie ulicy 17 Stycznia” (szacunkowy koszt: 86 000 zł) - 139 głosów.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!