Po  okresie wspaniałego wakacyjnego odpoczynku rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Mam nadzieję, że  po udanych wakacjach jesteście wszyscy – Drodzy Nauczyciele i Uczniowie - naładowani pozytywną energią, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić wspaniałe, znaczące sukcesy w różnych dziedzinach szkolnej społeczności. 

Dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny dla Was – Drodzy Uczniowie. Rozpoczynacie bowiem kolejny, bardzo ważny etap edukacji – naukę w szkole ponadgimnazjalnej , a niektórzy z Was w nowej szkole jaką jest Szkoła Branżowa I stopnia. Chciałbym, abyście mieli świadomość, że przed wami nowe szanse i możliwości i od tego, jak wykorzystacie najbliższe lata, zależeć będzie Wasza dalsza przyszłość. 

Już dawno stwierdzono, a szczególnie teraz jest to  mocno zauważalne, że wykształcenie w sposób istotny wpływa na jakość naszego dorosłego życia. Uczyć się warto – chociaż to  banalna prawda, to zrozumienie jej zabiera niektórym wiele lat i nadal obarczone jest  niestety  życiowymi błędami. 

Wy nie musicie ich powielać, jeżeli będziecie pamiętać, że sukces odnoszą ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za własne kształcenie, potrafią i chcą się uczyć. 

Dziś umiejętność uczenia jest kluczową kompetencją, bo nie obowiązuje już  schemat czy zasada - „15 lat nauki i 40-50 lat pracy”. Człowiek w trakcie swojego życia może wielokrotnie zmienić zawód i zmuszony jest do ciągłego dokształcania się, pogłębiania wiedzy oraz podążania za różnymi zmianami.

Kształtowanie postaw aktywnego uczenia się przez całe życie to jedno z wyzwań stojących przed szkołami i Waszymi nauczycielami. Umiejętność uczenia się, choć kluczowa, może jednak nie wystarczyć do odnoszenia sukcesów we współczesnym świecie. Wymagane będą także dodatkowe umiejętności, dzięki którym ludzie młodzi, tacy jak Wy, będą mogli w pełni korzystać z praw i dobrodziejstw rozwijającego się społeczeństwa. 

Niezbędne do pełnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie są również: umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii, kreatywność i innowacyjność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, komunikacja, współpraca w ramach grupy, dążenie do osiągnięcia zaplanowanych celów. 

Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym a w przyszłości ponadpodstawowym ma pomóc Wam nie tylko rozwijać intelekt i wyposażyć w wiedzę, ale co równie ważne kształtować wszystkie te umiejętności, bo od nich zależy skuteczne funkcjonowanie na  dynamicznym rynku pracy w społeczeństwie wykorzystującym nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Polega również na stworzeniu takiego systemu kształcenia, który odpowiada współczesnym wyzwaniom i dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy.  Na takiej edukacji zależy obecnym władzom powiatu działdowskiego  odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie, który reprezentuję.

Mam nadzieję, że będzie to możliwe dzięki współpracy ze wszystkimi, którzy mają na uwadze rozwój szkolnictwa w naszym powiecie.

Dlatego reasumując wymienione zależności - Nauczycielom i Wychowawcom oraz pracownikom oświaty z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego - życzę wielu sukcesów i zadowolenia z realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro młodzieży, która jak powiedział  Nasz wielki rodak Jan Paweł II jest naszą przyszłością i nadzieją. 

Niech Państwa misja, oddanie, pasja, profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu młodzieży stanowią dla Was poczucie spełnienia, dumy i niekłamanego szacunku z aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków. 

Życzę także, aby każdy dzień spędzony w pracy był dla państwa powodem do osobistej i zawodowej satysfakcji. 

Uczniom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy rozpoczynają naukę  w szkołach ponadgimnazjalnych ale i podstawowych, życzę aby wybrana przez Was szkoła spełniła Wasze oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych życiowych sukcesów. Niech każdego dnia towarzyszy Wam świadomość, że najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu z Was stać się lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym. 

Wszystkim Państwu życzę dobrej współpracy w szkolnych progach, udanego roku w przyjaznej i pracującej na wysokim poziomie szkole. Życzę, aby był to czas spokojnej pracy, przynoszącej sukcesy i radość czerpaną z podejmowanych wyzwań, czas wytrwałości i wiary we własne umiejętności. 

Udanego roku szkolnego 2017/2018.

Wicestarosta Powiatu Działdowskiego
Marian Brandt

 

art. sponsorowany

 

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!