Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Działdowie wchodzi w decydującą fazę. Do końca września mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w głosowaniu. Każdy głos będzie miał znaczenie. 

- Już dziś wiadomo, że nie wszystkie zgłoszone projekty zostaną ujęte w budżecie Gminy-Miasto Działdowo w roku 2018. Konkurencja na pewno będzie duża, ponieważ łączna pula środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski to 500 tys. zł, a łączny szacunkowy koszt projektów poddanych pod głosowanie to aż 861 tys. zł. - mówi burmistrz Działdowa.

Plac zabaw czy nowy chodnik?
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego wystartowała w kwietniu i potrwa do 31 października. W dniach od 19 kwietnia do 31 maja 2017 r. każdy mieszkaniec Działdowa mógł zgłosić swoją propozycję tj. pomysł na zadanie inwestycyjne o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł, możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym. W sumie zgłoszono 13 projektów. Wszystkie spełniły kryteria formalne, ale tylko dziesięć z nich zostało pozytywnie ocenionych merytorycznie.

Mieszkańcy mogą głosować na następujące projekty:

1. Budowa chodnika w ulicy Michałowskiego po lewej stronie wraz z wymianą oświetlenia.
Projekt przewiduje położenie chodnika po lewej stronie ul. Michałowskiego oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie estetyki ulicy. Lokalizacja: ul. Michałowskiego. Koszt: 95 000 zł.

2. Budowa placu zabaw koło siłowni w ul. Powstańców Wielkopolskich, utwardzenie terenu oraz ławeczki. Projekt przewiduje wykonanie placu zabaw dla dzieci na niezagospodarowanej części działki przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Plac zabaw będzie świetnym uzupełnieniem dla siłowni zewnętrznej wybudowanej tu w 2017 r. Lokalizacja: ul. Powstańców Wielkopolskich. Koszt: 100 000 zł.

3. Budowa chodników w ul. Jana Brzechwy (dawniej: ul. Nowotki). Projekt przewiduje dokończenie budowy chodników w ulicy Jana Brzechwy. Celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Lokalizacja: ul. Jana Brzechwy. Koszt: 96 000 zł.

4. Modernizacja ulicy Mrongowiusza. Projekt zakłada budowę chodników po obydwu stronach ulicy Mrongowiusza na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Prusa. Celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Lokalizacja: ul. Mrongowiusza. Koszt: 100 000 zł.

5. Park do street workoutu. Projekt przewiduje wykonanie na terenie Parku im. Jana Pawła II urządzeń do street workoutu przeznaczonych do treningu siłowego opartego na ciężarze własnego ciała. Lokalizacja: Park Jana Pawła II. Koszt: 50 000 zł.

6. Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Podkowińskiego. Projekt zakłada rozbudowę siłowni zewnętrznej przy ul. Podkowińskiego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem powierzchni ścieżek. Celem Projektu jest uatrakcyjnienie istniejącej siłowni oraz poprawa estetyki miejsca. Lokalizacja: ul. Podkowińskiego. Koszt: 50 000 zł.

7. Rozbudowa placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II. Projekt zakłada poszerzenie oferty placu zabaw w Parku Jana Pawła II o nowe elementy. W celu realizacji projektu konieczna będzie wymiana lub uzupełnienie urządzeń znajdujących się dotychczas na placu. Lokalizacja: plac zabaw w Parku im. Jana Pawła II. Koszt: 100 000 zł.

8. Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa. Projekt przewiduje budowę chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa. Celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie estetyki ulicy. Lokalizacja: ul. Kochanowskiego 84 000 zł.

9. Budowa chodnika po jednej stronie ulicy 17 Stycznia. Projekt zakłada budowę chodnika po jednej stronie ulicy 17 Stycznia. Celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Lokalizacja: ul. 17 Stycznia. Koszt: 86 000 zł.

10. Kącik ekologiczny. Projekt zakłada stworzenie przy kompleksie boisk na ul. Świerkowej "Kącika ekologicznego". Znajdą się tu: plac zabaw dla dzieci wykonany z materiałów ekologicznych, strefa wypoczynku oraz sekcja segregacji. Lokalizacja: ul. Świerkowa (przy kompleksie boisk). Koszt: 100 000 zł.

Twój głos - Twoja decyzja!
Od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. każdy mieszkaniec Działdowa, który najpóźniej w roku przeprowadzenia konsultacji kończy 16 rok życia i jest zameldowany w Gminie-Miasto Działdowo może uczestniczyć w głosowaniu.

Zagłosować można 1 raz - wypełniając papierową ankietę lub poprzez głosowanie na stronie internetowej www.bo.dzialdowo.pl. Karta będzie ważna, jeżeli zostanie wypełniona czytelnie w każdym punkcie i wybrane zostaną maksymalnie 2 zadania poprzez postawienie znaku "X" w kolumnie "TAK", przy konkretnym zadaniu. Jeżeli głosujący nie dokona żadnego wyboru, wybierze więcej niż dwa zadania, poda błędny numer PESEL lub nie poda go wcale, jak również nie złoży podpisu, głos będzie nieważny. W przypadku kart zdublowanych tj. dwóch lub więcej kart wypełnionych przez jednego mieszkańca lub udziału jednego mieszkańca zarówno w głosowaniu internetowym jak również poprzez wypełnienie ankiety papierowej, ważny będzie głos zarejestrowany jako pierwszy.

Ankiety można pobrać i złożyć w: Urzędzie Miasta przy ul. Zamkowej 12 (pokój nr 1, parter), Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu przy pl. Mickiewicza 43. Ankietę można również pobrać ze strony internetowej: www.bo.dzialdowo.pl i dostarczyć po wypełnieniu na adres: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 lub zagłosować internetowo na stronie www.bo.dzialdowo.pl. Na czas głosowania w budynku Urzędu Miasta Działdowo oraz w budynku Ratusza udostępnione zostaną również punkty z dostępem do Internetu ułatwiające mieszkańcom udział w głosowaniu internetowym.

- Szczególnie zachęcam do głosowania internetowego. To najłatwiejszy i najszybszy sposób, w jaki można oddać głos. Poza tym system internetowy jest tak skonstruowany, że pozwoli nam uniknąć błędów, które mogą pojawić się na kartach papierowych - podkreśla burmistrz Działdowa.

Do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018 zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów i będą mieściły się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Pamiętaj! Na oddanie głosu masz czas do 29 września 2017 r.

Art. sponsorowany

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!