Gmina Działdowo zakończyła realizację trzech inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Kisiny i Kurki oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Kisiny.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia dofinansowane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Dzięki realizacji przedmiotowych inwestycji na terenie Gminy Działdowo powstało ponad 2 km dróg, co pozytywnie wpływa na rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Inne korzyści płynące z realizacji tych przedsięwzięć to poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa mniejszych jezdni, co z kolei bezpośrednio wpływa na lokalną społeczność, inwestorów i turystów. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła ponad 1 150 000,00 zł, a łączna kwota dofinansowania ponad 700 tys. zł.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!