Tygodnik Działdowski

Sobota, 22 lipca 2017

Aktualne i archiwalne numery naszego "Tygodnika" można kupić na portalu ePrasa.pl

Ile zarabiają nasi wójtowie i burmistrzowie?

21.04.2017 10:28:33

Wójt gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki to samorządowiec, który pochwalić może się najniższą pensją wśród włodarzy w powiecie działdowskim. Jego pensja brutto wynosi 10.102 zł. Ponad 800 zł więcej od wójta Cichockiego dostawać będzie co miesiąc burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, któremu 28 marca radni dali 1.950 zł brutto podwyżki. W środku stawki są burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński i wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski. Najwyższe pensje mają wójtowie gminy Działdowo i Gminy Rybno – Paweł Cieśliński i Tomasz Węgrzynowski.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta czy burmistrza należy do kompetencji rady gminy lub rady miejskiej. Na pensję samorządowca obligatoryjnie składać muszą się: wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę, a także dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego. Dodatek funkcyjny natomiast jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia. 
Zasady ustalania wynagrodzenia, jego obowiązkowe składniki i ich dopuszczalną wysokość reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ustalając wysokość wynagrodzenia włodarza, rada gminy czy też rada miasta musi przestrzegać maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonej w art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. Poszczególne składniki wynagrodzenia muszą być tak określone, żeby łączne miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę nie przekraczało 12.525,94 zł, czyli siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w 2017 roku kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł).
Więcej w papierowym wydaniu TD.

autor: Awu

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz